پایان راز آلود FAR CRY 5

پایان راز آلود FAR CRY 5

همانند FAR CRY 4 که سریع یک راه خروج داد ، FAR CRY 5 یک انتهای رازآلود دارد که می توانید در 10 دقیقه ابتدایی بازی آن را پیدا کنید.
در صحنه شروع مارشال فدرال و کلانتر محلی برای دستگیری جوزف وارد کلیسا می شوند. کلانتر از شما تازه کار می خواهد که جوزف را دستگیر کنید ، که وقتی به شما فرصت داده می شود با فشار دادن دکمه باید انجامش دهید. اگر این کار را انجام ندهید بعد از چند ثانیه یک پایان متناوب کوتاه اتفاق می افتد.
منبع pcgamer.com ترجه Sun

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
0