همراهان گرامی، ضمن آرزوی سلامتی سفارشهای ثبتی و تعمیرات تهران و شهرستان ها طبق روال عادی با پیک و پست انجام خواهد پذیرفت.