FAR CRY

پایان راز آلود FAR CRY 5

همانند FAR CRY 4 که سریع یک راه خروج داد ، FAR CRY 5 یک انتهای رازآلود دارد که می توانید در 10 دقیقه ابتدایی بازی آن را پیدا کنید. در صحنه شروع مارشال فدرال و کلانتر محلی برای دستگیری … ادامه مطلب

0دیدگاه ها
0