statofdecay2

نمرات نا امید کننده State of Decay 2 اعلام شد

نمره‌های State of Decay 2 خبر از بازی‌ای می‌دهند که در بهترین حالت، می‌توان آن را تجربه‌ای خوب دانست و باعث شد بار دیگه ثابت شود که ماکروسافت در ضمینه بازی های انحصاری ضعف های بزرگی نسبت به رقیب دیرینه … ادامه مطلب

0دیدگاه ها
0